Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka. 2021-01-02 Redakcija. Nuoroda