Komandos narių įsitraukimo tyrimas

Priimkite sprendimus remdamiesi komandos narių grįžtamuoju ryšiu ir paverskite savo komandą geriausia darbo vieta.

 Gaukite komandos narių atsiliepimus, atraskite įžvalgas ir planuokite veiksmus kurdami pirmiausia-žmonės kultūrą.

Komandos
kultūrą
kurkite
kartu

Komandoje kurkite kultūrą, kuri skatintų įsitraukimą ir gerintų narių patirtį. Komandos narių įsitraukimo tyrimas, tai lyg komandos žemėlapis, kuriame pateikiama įvairių įsitraukimo šalių ekonominė situacija. Aukštas darbuotojų įsitraukimas – vertingiausias jūsų organizacijos turtas.

Tyrimo tikslai:

 • nustatyti einamąjį darbuotojų įsitraukimo lygį – kaip jaučiasi komandos nariai, kas juos tenkina ir motyvuoja, o kas atgraso ir slopina,
 • nustatyti komandos ar organizacijos įvairovės-lygybės-įtraukimo (angl. DE&I – diversity, equity and inclusion) strategijų efektyvumą,
 • nustatyti komandos vadovų lyderystės ugdymo sritis siekiant auginti darbuotojų įsitraukimą,
 • grįžtamasis ryšys apie komandos/organizacijos veiklos efektyvumą.

Tyrimo metu:

 • Pateikiama išsami apklausa įvertinanti 46 elementus, suskirstytus į 14 įsitraukimo sričių,
 • Palyginamas komandos vadovo numanomas įsitraukimo lygis su komandos nariais,
 • Kiekvienai įsitraukimo sričiai nustatomas eNPS rodiklis.

Darbuotojų įsitraukimui augant:

Galima pasiekti:

 • žemesnę komandos narių kaitą,
 • aukštesnį komandos narių savarankiškumą ir atsakomybę, suteikiant komandos lyderiams daugiau laiko skirti ilgalaikių strategijų ir planų kūrimui ir įgyvendinimui,
 • augančią darbuotojų motyvaciją imtis naujų užduočių ir iššūkių,
 • atviresnį dialogą tarp darbuotojų ir vadovų, apie galimai nežinomas problemas,
 • palankią aplinką naujų idėjų dalijimuisi.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimo ataskaita įvertina 46 elementus suskirstytus į 14 įsitraukimo sričių. Ataskaitos ištrauką galite peržiūrėti kairėje pusėje.