Naujai vadovais tapusių lyderių tyrimas

Tapus vadovu – profesinė veikla ne vienam apsiverčia aukštyn kojomis. Dėmesys nuo “savęs” nukrypsta ir į “kitus”. Rūpinimasis kitais – vienas iš didžiausių pokyčių ką tik tapusiam vadovui. Nauji klausimai “koks aš vadovas?”, “kokiu noriu būti”, “kokia mano komanda ir kiekvienas jos narys?” – pradžioje daugiau klausimų nei atsakymų. Tai gali būti varginanti patirtis…tačiau nebūtinai.

Tyrimo pradžia

Tyrimo trukmė

Tyrimo kalbos

Tyrimo kaina

Lūkesčiai tyrimo dalyviui:

01

Sudalyvauti abiejose tyrimo dalyse: a) 360º tyrimas ir b) kompetencijų prioritetų apklausa;

02

Noras įvertinti savo esamą lyderystės situaciją ir sužinoti, kaip ją mato aplinkiniai kolegos;

03

Vadovavimo patirtis bent 3 mėn, tačiau ne ilgiau nei 12 mėn;

04

Į abi tyrimo dalis įtraukti tiesioginį vadovą ir bent 5 kitus kolegas (pvz. 2 tiesiogiai jam/jai pavaldžius komandos narius, aukštesnės grandies vadovas, 2 lygiagretūs kolegos) su kuriais dalyvis turi reguliarų kontaktą. Maksimalus įtraukiamų kolegų skaičius – 15.

Tyrimo naudos

Kiekvienas tyrimo dalyvis po pirmos dalies (360º apklausa) gauna savo Globalios lyderystės įvertinimo ataskaitą (pavyzdys). Po antros dalies (lūkesčių lyderystei apklausa) – dalyvio kolegų keliamų kompetencijų lūkesčių jam ataskaita.

DALYVIUI

 

Būti lyderiu, tai vesti ir lydėti savo komandos narius. Kaip ir vienas lauke ne karys, taip ir lyderis vienas ne lyderis – jis veikia kartu su kitais komandos nariais ir aplinka už komandos ribų. Lyderio sėkmė dažnai nustatoma kaip kiti jį mato, patiria ir supranta. Net ir tais atvejais kai kitų supratimas skiriasi nuo paties lyderio realybės supratimo. Tyrimo metu suteikiamos ataskaitos pagalba lyderis gali pamatyti realybę savo aplinkinių akimis. Taip nuspręsti kas jam yra svarbu jo elgesyje, bei priėmus sprendimą, kokiu jis nori būti – išsikelti tikslą ir pasiruošti kryptingą veiksmų planą tam tikslui pasiekti.

VADOVUI, HR partneriams

 

Šio tyrimo metu dalyviui suteikiama ataskaita – papildoma priemonė darbuotojo ugdymo planavime, nustatant ugdytinas vietas. Taip pat, tai įžvalgos įtraukiant naujus elementus savo vidinėse ugdymo (L&D) programose.

TYRĖJUI, Mariui Pranauskui

 

Duomenys ir iš jų kylančios įžvalgos į naujų vadovų situacijas skirtingose įmonėse, leis suprasti kolegų ir vadovo tarpusavio santykį ir lūkesčius. Taip pat, tai pagalba kolegoms, naujai tapusiems vadovams, patiriantiems tą pačią transformaciją į vadovą.

Tyrime jau dalyvavo nauji vadovai iš tokių įmonių kaip:

Tyrime taikomas kompetencijų modelis

Tyrime naudojamas Marshall Goldsmith sukurtas Globalios lyderystės įvertinimo (Global leadership assessment) modelis, susidedantis iš 5 kompetencijų grupių, kurias sudaro 15 kompetencijų.

Plačiau apie Globalios lyderystės įvertinimą

Tyrimo eiga

1

Dalyvis užsiregistruoja tyrime (čia).

2

Per dvi darbo dienas su dalyviu el. laišku, nurodytu registracijoje, susisieks tyrėjas ir pasidalins a) prisijungimo duomenimis prie CoachingLAB portalo, kuriame bus pateikta detali su tyrimo eiga susijusi informacija b) unikalia dalyviui nuoroda į Globalios lyderystės įvertinimo (GLĮ) apklausos anketą skirtą tik jam ir jo kolegoms.

3

Dalyvis pasinaudodamas CoachingLAB portalo rekomendacijomis pasirenka kolegas, kuriuos įtrauks į tyrimą ir pakviečia juos įvertinti kaip jie mato jį/ją iš įvairių lyderystės kompetencijų perspektyvos.

4

Kolegos užpildo tyrimo apklausą ir dalyvis informuoja apie tai tyrėją.

5

Per 3 darbo dienas tyrėjas dalyviui pateikia GLĮ atskaitą.

6

Remdamasis įvertinimo ataskaita, bei CoachingLAB siūloma metodika dalyvis savarankiškai išsikelia sau lyderystės ugdymo tikslus. Pirmoji tyrimo dalis baigta.

Registracija

Sužinokite kaip jūsų kolegos mato jus