Lūkesčiai tyrimo dalyviui:

01

Sudalyvauti abiejose tyrimo dalyse: a) 360º tyrimas ir b) kompetencijų prioritetų apklausa;

02

Noras įvertinti savo esamą lyderystės situaciją ir sužinoti, kaip ją mato aplinkiniai kolegos;

03

Vadovavimo patirtis bent 3 mėn, tačiau ne ilgiau nei 12 mėn;

04

Į abi tyrimo dalis įtraukti tiesioginį vadovą ir bent 5 kitus kolegas (pvz. 2 tiesiogiai jam/jai pavaldžius komandos narius, aukštesnės grandies vadovas, 2 lygiagretūs kolegos) su kuriais dalyvis turi reguliarų kontaktą. Maksimalus įtraukiamų kolegų skaičius – 15.