Ar pastebėjote, kokie iššūkiai supa lyderius šiandien?

 • Greitai kintanti verslo aplinka!
 • Pokyčiai įmonės viduje!
 • Darbuotojų motyvacijos kritimas ar net perdegimas!

kas vyksta rytojaus lyderių įmonėse!

 • Pokyčiai lyderių elgesyje adaptuojantis!
 • Talentų ir lyderių ugdymas organizacijos viduje!
 • Aukštas darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo lygis!

360º Lyderystės programa – Aiškus ir praktiškas kelias lyderystės link

360º Lyderystės programa yra struktūrizuotas procesas, apimantis lyderį ir jo/jos kolegas (tiesioginį vadovą, lygiagrečius kolegas, komandos narius ir kitus). Taip pat šis procesas integruoja koučingo procesą į lyderio (-ės) kasdienę veiklą.

KAM SKIRTA?

Programa skirta pradedantiems ir vidurinės grandies vadovams, norintiems suprasti kaip komandos nariai ir kolegos juos mato, supranta ir patiria, o svarbiausia – nustatyti esamą lyderystės lygį ir kokių lyderystės kompetencijų ugdymas duos didžiausią grįžtamąją vertę.

Programos metu lyderis (-ė):

Išnaudoja efektyvų grįžtamąjį ryšį siekdamas (-ą) komandos ir savo tikslų. Kuriama grįžtamojo ryšio kultūra komandoje, kuriai vienodai svarbu grįžtamąjį ryšį tinkamai ir suteikti, ir paprašyti, ir priimti.

Rodo lyderystę konkrečiose situacijose (pvz. kuriant komandos strategiją; deleguojant ir prioritetizuojant užduotis; kuriant partnerystes su kolegomis iš kitų organizacijos komandų).

Efektyviai ugdo savo lyderystės mąstyseną, kuri padeda komandos potencialo atsiskleidimui aplinkoje, kurioje nuolat vyksta pokyčiai.

NAUDA ORGANIZACIJAI

Grįžtamojo ryšio kultūros kūrimas komandoje, skatina aukštesnį pasitikėjimą savimi ir komandos nariais. Tai padeda greičiau ir efektyviau reaguoti į pokyčius verslo ir komandos aplinkoje.

Lyderio kompetencijų augimas, atsispindintis atsakingesnėje ir savarankiškesnėje komandoje, padedančioje susitelkti komandos ir organizacijos tikslams pasiekti.

Partnerysčių su kitomis organizacijos komandomis kūrimas gerina jų tarpusavio komunikaciją ir bendradarbiavimą bendrų strategijų įgyvendinimui.

REGISTRUOTIS > >

Programoje naudojamas kompetencijų modelis

Programoje naudojamas Marshall Goldsmith sukurtas Globalios lyderystės įvertinimo (Global leadership assessment) modelis, susidedantis iš 5 kompetencijų grupių, kurias sudaro 15 kompetencijų.

Daugiau apie Globalios lyderystės įvertinimą

Kaip atrodo programa?

360º Lyderystės programos kaina

Galite pasirinkti iš trijų programos paketų:

Susipažinimas

360º Lyderystės įvertinimas.

157

Registracija
 • 360º apklausos paruošimas ir organizavimas,
 • Globali lyderystės kompetencijų įvertinimo ataskaita,
 • Apklausos rezultatų aptarimas identifikuojant stipriąsias ir ugdytinas kompetencijas.

Augimas

Lyderystės augimo programa.

209 / mėn.

Registracija
 • Susipažinimas paketo turinys,
 • Programos tikslų ir veiksmų plano jam pasiekti išsikėlimas,
 • Kasmėnesiniai asmeniniai koučingo užsiėmimai,
 • Individualios užduotys,
 • Medžiaga (teorinė/praktinė) darbui tarp koučingo užsiėmimų,
 • Grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo mokymų sesija lyderiui ir jo komandai.

Pokytis

Intensyvi pokyčių programa.

307 / mėn.

Registracija
 • Augimas paketo turinys
 • Dvisavaitiniai koučingo užsiėmimai,
 • Pagalbinė media medžiaga idėjoms ir apmąstymams rūpimomis lyderystės temomis,
 • Kasmėnesinis užsiėmimas grįžtamajo ryšio iš kolegų aptarimui.